A 2020-2021. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei

IdőpontEsemény
2020.08.31.Tanévnyitó értekezlet. (oktatói testület részvételével)
2020.08.31.A szakmai javítóvizsgákra jelentkezés határideje.
2020.09.02.Első tanítási nap – tanévnyitó az első órában.
2020. 09. 07-igJelentkezés az őszi érettségi vizsgára (középszint - Deák).
2020.09.09.Beiskolázási akcióterv készítése.
2020.09.11.Munkaközösségi munkatervek, eszközigények leadása.
2020.09.11.Az e-napló „élesítése” – a naplózási tevékenység megkezdése. (az első két tanítási hét visszamenőleges dokumentálása)
2020. 09. 15. (keddi értekezleten)A tagiskolai éves munkatervének elfogadása. (nevelőtestületi értekezlet)
2020.09.21.Tanmenetek első ütemének elkészítése („régi tantervekhez kapcsolódó tanmenetek), és leadása a munkaközösség vezetőknek.
2020. 09. 30-igAz online szülői értekezletek előkészítése és megtartása minden évfolyamon!
2020.09.30.Tanmenetek második ütemének elkészítése (felmenő rendszerű „új képzések” tanmenetei), és leadása a munkaközösség vezetőknek.
2020.09.30.Új induló osztályok törzslapjainak kitöltése a 9., 13. és 15. évfolyamokon.
2020.10.01.A közoktatási (?) statisztika határnapja. Beírási naplók, statisztika aktualizálása – osztálylétszámok.
2020.10.06.Aradi vértanúk emléknapja (megemlékezés osztálykeretben szeptember 30 - október 4. napokon, a hét folyamán).
2020. október 7 – 20.Szakmai javító vizsgák lebonyolítása.
2020. október 16 – november 27.Őszi érettségi vizsgák. (Szóbeli vizsgák tervezett időpontja: november 24-25.)
2020. október 12– 16. Deák-hét. (a „hét” programjai a munkaközösségi munkatervek alapján ettől eltérő időpontban is megszervezhető október hónapban,) – csak osztálykeretben! „Deák” túra?
2020. 10. 17. (16-án)Koszorúzás a Deák-szobornál Deák Ferenc születésnapján. (városi rendezvény). A műsor felelőse az iskola. Résztvevők: a járványhelyzet függvényében a 9. évfolyamos tanulók.
2020. október 21. (szerda)A történelem írásbeli érettségi vizsga után az 5. órában – az iskolarádión keresztül – megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról.
2020. október 22. (csütörtök)Angol nyelv írásbeli érettségi vizsga (tanítás nélküli munkanap)
2020. október 23. – november 1.Őszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap október 21. (a tanév rendje alapján október 22., de az nálunk tanítás nélküli munkanap lesz), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő).
2020. november 16-19. Nyílt napok. (részletezve később – középfokú beiskolázás felvételi tájékoztatója). 11.16. – pedagógia, szociális, 11.17. - egészségügy, 11.18. – faipar, 11.19. – sport. Járványhelyzet függvényében!
2019. 12. 02. (hétfő)Fogadóóra: 16.00 – 18.00 (valószínűleg a járványhelyzet miatt a hagyományos formában elmarad)
2020. 12. 12. (szombat)Tanítás nélküli munkanap. Helyette pihenőnap: december 24. (csütörtök)
2020. 12. 18. (péntek)„Karácsony” osztálykeretben. (nyugdíjas találkozó a járványhelyzet függvényében elmarad!)
2020. 12. 21 - 2021. 01. 03-igTéli szünet (tanítás 01. 04-től - hétfő)
2021. 01.11. – 04.23-igA tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése testnevelés órák keretében. (a NETFIT alkalmazásával)
2021. 05. 28-igA mérési eredmények rögzítése.
2021. 01. 21. (csütörtök)Félévi osztályozó értekezlet.
2021. 01.22. (péntek)Az első félév utolsó tanítási napja.
2021.01.23.Az általános felvételi eljárás kezdete.
2021. 01. 29. (péntek)Szalagavató. (a járványhelyzet függvényében későbbi időpontban, de még a ballagás előtt)
2021. 01. 29-igTájékoztató a szülők felé az I. félév tanulmányi munkájáról.
2021. 02. 02. (kedd)Félévi értékelő értekezlet. (oktatói testület)
2021. 02.08. (hétfő) Félévi értékelő szülői értekezletek minden évfolyamon. (a járványhelyzet függvényében)
2021.02.19.Az iskolánkba jelentkező 8. osztályos tanulók jelentkezési lapjainak megérkezése.
2021.02.25.A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (megemlékezés osztálykeretben a hét folyamán).
2021. 03. 01 – 03. 05.Pénzügyi és vállalkozói témahét.
2021. 03. 12. (péntek)Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről – iskolai ünnepség. (a járványhelyzet függvényében iskolarádión keresztül!)
2021.03.16.Az iskolánk képzéseire jelentkezett 8. osztályos tanulók felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása.
2021. 03. 22. (hétfő)Fogadóóra: 16.00 – 18.00 (a járványhelyzet függvényében)
2021. 03. 22 – 26.A 9. osztályosok bizonyítványainak felvétele (érintett osztályfőnökök)
2021. 04.01 – 06-igTavaszi szünet. (a szünet utáni első tanítási nap április 7. szerda)
2021.04.14.Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak.
2021.04.16.Holokauszt áldozatainak emléknapja (megemlékezés osztálykeretben a hét folyamamán)
2021. 04. 19-23.Fenntarthatósági témahét
2021.04.23.A Hivatal megküldi az iskolának az egyeztetett felvételi jegyzéket.
2021. 04. 21 – 27.Osztályozó vizsgák a végzős, és az előrehozott érettségire jelentkező tanulóknál. (szükség szerint)
2021.04.28.Végzős osztályok osztályozó értekezlete.
2021.04.29.Érettségi tájékoztató a végzős és előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulóknak.
2021. 04. 30-igA felvételről vagy elutasításról szóló értesítések megküldése az általános iskoláknak.
2021.04.30.Ballagás.
2021. 05. 03. (hétfő)Írásbeli érettségi vizsgák kezdete az iskolában. (magyar nyelv és irodalom) – tanítás nélküli munkanap (érettségi szünet az alsóbb éveseknek)
2021. 05. 04. (kedd)Matematika írásbeli érettségi vizsganap. Tanítási órarend szerint az 5. órától
2021. 05. 05. (szerda)Történelem írásbeli érettségi vizsganap. Tanítási órarend szerint az 5. órától
2021. 05. 06. (csütörtök)Tanítási nap az 1. órától/ írásbeli angol nyelvi érettségi
2021. 05. 07. (péntek)Tanítási nap az 1. órától/ írásbeli német nyelvi érettségi
2021. májusSzakmai írásbeli vizsgák (ebből - a vizsgák ütemezésének alapján – 1 nap tanítás nélküli munkanap – várhatóan május 19.)
2021. 05. 12. (szerda)Az ágazati szakmai érettségi írásbeli vizsga (5. kötelező vizsgatárgy) napja. – tanítás nélküli munkanap.
2021.05.26.Országos Kompetencia Mérés a 10. évfolyamon.
2021. május (április)Diáknap. – tanítás nélküli munkanap.
2021. május - júniusSzóbeli és gyakorlati vizsgarészek (komplex) vizsganapjai – a vizsgák beosztása külön ütemezés szerint későbbi időpontban történik. Vizsgaremek kiállítás a faipari szakmai vizsgákkal összehangolva kerül megszervezésre.
2021. június 1. (keddi értekezleti nap)Oktató testületi döntés a nem végzős tanulók osztályozó vizsgáiról (szükség szerint)
2021. június 4. (péntek)Megemlékezés – a Nemzeti Összetartozás Napja (iskolai szintű)
2021. 06. 03 – 10.Emeltszintű szóbeli érettségi vizsgák.
2021. június 7 – 10.Osztályozó vizsgák a nem végzős tanulóknak (szükség szerint a nevelő testületi döntések függvényében)
2021.06.14.Osztályozó értekezletek a nem végzős osztályoknak.
2021.06.15.Utolsó tanítási nap – 3 osztályfőnöki órával. A tanév értékelése (osztályszinten) 1-2. órában. Iskolaszinten 3. órában tanévzáró.
2021. 06. 16-tólÖsszefüggő nyári szakmai gyakorlatok letöltésének kezdete a szakgimnáziumi 10-11. évfolyamán, és a szakképző évfolyamokon 1/9., 2/10. és 1/13. évfolyamokon (megjegyzés: a 9. évfolyamon összefüggő nyári gyakorlat)
2021. 06. 16 – 06.22.Bizonyítvány osztás – osztálykeretben. (a dokumentumok kitöltését, összeolvasását, aláíratását követően)
2021. 06. 14-től – iskolánkban csak június 16-tól – 25-igKözépszintű szóbeli érettségi vizsgák – a vizsgák beosztása külön ütemezés szerint későbbi időpontban történik.
2021. 06. 22-24.Beiratkozás a 9. évfolyamra.
2021. 06. 30. (szerda)Tanévzáró értekezlet. (oktatói testület)