Egészségügy

„Az ápolás olyan küldetés, mely megtanít minket arra, hogy ne mindig csak önmagunk legyünk fontosak, hanem vegyük észre a másik embert. Hivatásként érdemes csak megélni, mert különben elveszti valódi értékét…”
/Florence Nightingale/

Iskolánkban 1967 szeptemberétől - a megalakulása második évétől - folyik egészségügyi képzés.
Kezdetben egy osztálycsoporttal, 5+1-es oktatási formában a tanulók egészségügyi és vöröskeresztes ismereteket szerezhettek. A gyors változások, átalakulások nyomán 1970-től 7, 1974-től 8 osztályban már a szakközépiskolai képzésnek megfelelően általános ápoló és általános asszisztens szakképesítést szereztek diákjaink az érettségi bizonyítvány mellé.
A megye egészségügyi és szociális ellátásának szükségleteihez igazodva a különböző szakdolgozói munkakörökhöz 36 szakon munka mellett is lehetett további szakképesítést szerezni. Érettségizett diákjaink sikerrel tanultak tovább szakirányú főiskolákon, egyetemeken orvosnak, védőnőnek, dietetikusnak.
1988-ban a városban működő Egészségügyi Szakiskolát is iskolánkhoz csatolták, a szakiskolai képzés a jogszabályi változások következtében fokozatosan megszűnt. 1990-től már 3 szakközépiskolai tantervű első osztállyal, összesen 12 osztálycsoporttal működtünk.
1996-tól a végzősök az OKJ-ban felsorolt szakképesítések szerint ápoló, csecsemő és gyermekápoló szakon nappali képzésben folytathatták tanulmányaikat, magasabb szintű szakképesítést szerezhettek az un. Híd-program keretében. A felnőttek számára továbbra is szerveztünk szakosító képzéseket, melyre a beiskolázás a Zala megyén kívül a környező megyékből történt.
1997-től már csak az OKJ-ban szereplő képzések szerint folyt a beiskolázás, nappali és munka melletti tagozaton egyaránt.
A demográfiai változások, szakterületünk gyors technikai előre haladása, az Európai Unióhoz való igazodás jelentős átalakulásokat eredményezett.
2001-ig fokozatosan megszűntek az érettségi- képesítő típusú szakközépiskolai osztályok, helyette humán orientációs illetve egészségügyi szakmacsoportos alapozó oktatás indult. Az itt tanuló diákok az érettségit követően szakmai képzésüket 13. évfolyamon kezdték meg, és 3 év alatt ápoló vagy csecsemő és gyermekápoló végzettséget szereztek.
2013-tól az újabb törvényi változások miatt a szakmacsoporthoz kiadott ágazati szakközépiskolai kerettantervnek megfelelően kidolgozott helyi tanterv szerint folyt az oktatás 9-12. évfolyamon.
A 2016. és 2018. évben kiadott szakgimnáziumi kerettantervek (kifutó képzések) valamint a 2020. szeptemberétől bevezetésre került (felmenő rendszerű képzések) technikumi programtantervek előírásai alapján szintén átalakult a képzési struktúra, változott a szakképzés tartalma.
Az elméleti képzés tantermekben, szaktantermekben zajlik. A gyakorlati oktatás az az iskola demonstrációs termeiben, illetve külső gyakorlati területeken-bölcsődében, szociális otthonban a rendelőintézet szakrendelésein és a kórház különböző osztályain történik.
Tanulóinknak a kerettantervi illetve programtantervi előírások szerinti kötelező összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni tizedik évfolyamtól kezdődően.
Az oktatásban nagy hangsúlyt helyezünk a humán értékek közvetítésére és az elhivatottság erősítésére.
Az iskola pedagógusai mellett oktatató munkánkat külső szakemberek is segítik.
A klinikai gyakorlati képzés irányítását, felügyeletét a Zala Megyei Szent Rafael Kórház oktatói és diplomás ápolói végzik.
A szakirányú felsőoktatási intézményekbe jelentkező diákjaink elsősorban a diplomás ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő és védőnő képzéseket választják a továbbtanulásuk során.