A tagintézmény nyitvatartásának rendje

A tagintézmény szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig – beleértve az esti képzési munkarendben szervezett felnőttoktatást, valamint a felnőttképzést is – tart nyitva azzal, hogy a főbejárati portán való közlekedés az egyes felnőttoktatási napok órarendjével összhangban kerül megszervezésre. Ez vonatkozik a szombati képzési napokra is.
A fogadóórák, szülői értekezletek és más iskolai rendezvények idején – a program végéhez igazodóan
– főbejárati portai szolgálat működik.

A tagintézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 8.00 – 16.00-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények, illetve felnőttoktatási napok hiányában – zárva kell tartani.
Ettől eltérően a szombati napra szervezett felnőttoktatási és felnőttképzési programok esetében 8.00 órától az aznapi órarendhez igazodva lehet nyitva a tagintézmény.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján (pl: érettségi találkozó) – az igazgató ad engedélyt.
A szokásos nyitvatartástól eltérő esetekben a házmestert – az épület nyitása, zárása és riasztása céljából - az igazgatónak előzetesen minden esetben tájékoztatnia kell.