Pedagógia

Valljuk és hisszük Thomas Gordon gondolatait: „…a nevelés a szeretet egyik kifejezésmódja.”

Iskolánkban 1989-től – Magyarországon ötödik iskolaként – indult el a pedagógia szakirány. A szakmacsoport bevezetésének célja olyan szakemberek képzése, akik az érettségire épülő szakképesítés megszerzése után tudják segíteni a pedagógusok, szociális szakemberek munkáját. Az eltelt időszak során a társadalmi igényeknek megfelelően különböző szakképesítések megszerzésére volt lehetőség pl. gyermekfelügyelő, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, pedagógiai és családsegítő munkatárs valamint kisgyermekgondozó, -nevelő.

Az oktatást szabályozó törvényi változások következtében az 1974-től bevezetett középfokú óvónőképzés folyamatosan szűnt meg iskolánkban, ugyanakkor felmenő rendszerben az évek folyamán egyre többen választották a pedagógiai képzési irányt.

Jelenleg a szakmacsoporthoz kiadott szakgimnáziumi kerettanterveknek megfelelően kidolgozott helyi tantervek szerint folyik az oktatás 9-12. évfolyamon. A közismereti tantárgyak mellett ének-zenét, rajz és vizuális kultúrát valamint ágazati kompetenciákat segítő tantárgyakat is tanulnak diákjaink. Ezen felül magas óraszámban szakmai tantárgyakat, pedagógiát, pszichológiát sajátítanak el, és külső gyakorlati helyszíneken szakmai gyakorlaton vesznek részt diákjaink. A gyakorlat során a tanulóink betekintést nyernek az adott intézmény tevékenységrendszerébe, meghatározott feladatok megoldásával bekapcsolódnak a mindennapi munkába, a kifutó rendszerű képzéseink során a kerettantervi előírások szerinti összefüggő nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt. Ennek során lehetőség van saját településükön működő gyermekintézményekben is teljesíteni a szakmai gyakorlatot.

Nagyon fontosnak tartjuk a tehetséges diákjaink képességeinek további fejlesztését. A meghirdetett szakmai versenyek jó lehetőséget adnak az egyéni képességek mérésére. Évente sikeresen részt veszünk az országos szakmai tanulmányi versenyeken, ahol az elért eredmények alapján tanulóink a szakirányú felsőfokú továbbtanulásba beszámítható többletpontokat szerezhetnek.

Az érettségi vizsgán a kötelező közismereti tantárgyak mellett 5. vizsgatárgyként szakmai tantárgyakból is mindenki vizsgát tesz a 2017. évtől kezdődően. Nagy hangsúlyt fektetünk az érettségi vizsgára való felkészülésen túl pedagógiai és pszichológiai ismereteik elmélyítésére.
A sikeres érettségi vizsga után tanulóink felsőoktatási intézményekbe jelentkezhetnek. Az ágazatban elsajátított ismeretek kiváló alapot biztosítanak a felsőfokú tanulmányokhoz az óvodapedagógus, tanító és tanár szakok iránt érdeklődőknek.

Diákjainknak lehetősége van 13. évfolyamon a szakmai vizsga letétele után szakmai végzettség megszerzésére is.

A megszerzett szakképesítés szakirányú felsőfokú továbbtanulás során felvételi többletpontot jelent.
Fontosnak tartjuk hogy diákjaink a képességeiknek megfelelő jó tanulmányi eredmény elérése mellett rendelkezzenek a szakterülethez szükséges alapkompetenciákkal, amelyekre építve szeretnénk elhivatott szakembereket kibocsátani iskolánk kapuján.

Ezért szükségesnek, fontosnak tartjuk pályánkon az alábbiakat:

 • Gyermekszeretet – elhivatottság
 • Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
 • Jó kommunikációs készség
 • Humán érdeklődés
 • Kapcsolatteremtő készség
 • Empátia
 • Kreativitás
 • Kézügyesség
 • Mozgáskoordináció – testi ügyesség
 • Rugalmasság
 • Türelmesség