Szociális

Iskolánkban a legfiatalabb képzési terület a szociális ágazat, melyben két képzési irányt kínálunk.
Zalaegerszegen – felismerve a megyei munkaerőpiaci igényeket - elsőként indítottunk el a kisgyermekgondozó, -nevelő képzést érettségivel rendelkezők számára nappali és esti képzési formában is.

„AZ EGÉSZ GYERMEK OLYAN, MINT EGYETLEN ÉRZÉKSZERV, MINDEN HATÁSRA REAGÁL, AMIT EMBEREK VÁLTANAK KI BELŐLE. HOGY EGÉSZ ÉLETE EGÉSZSÉGES LESZ-E VAGY SEM, ATTÓL FÜGG, HOGYAN VISELKEDNEK A KÖZELÉBEN.” /Rudolf Steiner/

A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt. A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetőek, elfogadhatóak, betarthatóak.

A jó kisgyermeknevelő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét.
A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.

Iskolánk lehetőséget kínál azok számára is, akik nyitottak az idős emberek, fogyatékkal élők problémáira.
Várjuk a jelentkezését azoknak a fiataloknak, akik szociálisan érzékenyek, empátiával fordulnak a fent említett csoportok felé.

"EGY LEGYEN BENNÜNK AZ AKARAT, FELKERESNI A SZENVEDÉST, S ENYHÍTENI AZT".
/ Kossuth Zsuzsanna/

Szociális